Dynamic Planet Results

 SchoolFinal Score
10 IMSA Varsity (V) 1
5 Glenbard West Varsity (V) 2
9 IMSA JV White (JV) 3
14 Joliet West Varsity (V) 4
7 Hinsdale Central Varsity (V) 5
4 Benet Academy Varsity (V) 6
6 Hinsdale Central JV (JV) 7
15 Marian Catholic JV (JV) 8
13 Joliet West JV Gold (JV) 9
8 IMSA JV Blue (JV) 10
11 Joliet Central Varsity (V) 11
18 Plainfield East Varsity (V) 12
1 Addison Trail Varsity (V) 13
21 Winamac Community Varsity (V) 14
17 Plainfield East JV (JV) 15
16 Marian Catholic Varsity (V) 16
2 Belvidere Varsity (V) 17
12 Joliet West JV Black (JV) 22
3 Benet Academy JV (JV) 22
19 Plainfield North JV (JV) 22
20 Plainfield North Varsity (V) 22