Disease Detectives Results

 SchoolFinal Score
7 Hinsdale Central Varsity (V) 1
10 IMSA Varsity (V) 2
6 Hinsdale Central JV (JV) 3
5 Glenbard West Varsity (V) 4
11 Joliet Central Varsity (V) 5
14 Joliet West Varsity (V) 6
3 Benet Academy JV (JV) 7
8 IMSA JV Blue (JV) 8
9 IMSA JV White (JV) 9
15 Marian Catholic JV (JV) 10
13 Joliet West JV Gold (JV) 11
21 Winamac Community Varsity (V) 12
20 Plainfield North Varsity (V) 13
1 Addison Trail Varsity (V) 14
12 Joliet West JV Black (JV) 15
18 Plainfield East Varsity (V) 16
19 Plainfield North JV (JV) 17
4 Benet Academy Varsity (V) 18
16 Marian Catholic Varsity (V) 19
17 Plainfield East JV (JV) 20
2 Belvidere Varsity (V) 22