Circuit Lab Results

 SchoolFinal Score
7 Hinsdale Central Varsity (V) 1
10 IMSA Varsity (V) 2
4 Benet Academy Varsity (V) 3
1 Addison Trail Varsity (V) 4
18 Plainfield East Varsity (V) 5
9 IMSA JV White (JV) 6
21 Winamac Community Varsity (V) 7
5 Glenbard West Varsity (V) 8
8 IMSA JV Blue (JV) 9
20 Plainfield North Varsity (V) 10
13 Joliet West JV Gold (JV) 11
14 Joliet West Varsity (V) 12
19 Plainfield North JV (JV) 13
12 Joliet West JV Black (JV) 14
6 Hinsdale Central JV (JV) 15
11 Joliet Central Varsity (V) 16
15 Marian Catholic JV (JV) 17
17 Plainfield East JV (JV) 18
3 Benet Academy JV (JV) 22
16 Marian Catholic Varsity (V) 22
2 Belvidere Varsity (V) 22