Wright Stuff Results

 SchoolFinal Score
1 Addison Trail Varsity (V) 1
20 Plainfield North Varsity (V) 2
5 Glenbard West Varsity (V) 3
9 IMSA JV White (JV) 4
4 Benet Academy Varsity (V) 5
10 IMSA Varsity (V) 6
8 IMSA JV Blue (JV) 7
14 Joliet West Varsity (V) 8
6 Hinsdale Central JV (JV) 9
21 Winamac Community Varsity (V) 10
15 Marian Catholic JV (JV) 11
13 Joliet West JV Gold (JV) 12
7 Hinsdale Central Varsity (V) 13
2 Belvidere Varsity (V) 22
11 Joliet Central Varsity (V) 22
18 Plainfield East Varsity (V) 22
3 Benet Academy JV (JV) 22
16 Marian Catholic Varsity (V) 22
17 Plainfield East JV (JV) 22
12 Joliet West JV Black (JV) 22
19 Plainfield North JV (JV) 22