Astronomy Results

 SchoolFinal Score
10 IMSA Varsity (V) 1
1 Addison Trail Varsity (V) 2
9 IMSA JV White (JV) 3
11 Joliet Central Varsity (V) 4
4 Benet Academy Varsity (V) 5
5 Glenbard West Varsity (V) 6
3 Benet Academy JV (JV) 7
6 Hinsdale Central JV (JV) 8
7 Hinsdale Central Varsity (V) 9
13 Joliet West JV Gold (JV) 10
18 Plainfield East Varsity (V) 11
21 Winamac Community Varsity (V) 12
20 Plainfield North Varsity (V) 13
2 Belvidere Varsity (V) 14
8 IMSA JV Blue (JV) 15
16 Marian Catholic Varsity (V) 16
14 Joliet West Varsity (V) 17
15 Marian Catholic JV (JV) 18
12 Joliet West JV Black (JV) 22
17 Plainfield East JV (JV) 22
19 Plainfield North JV (JV) 22