Geologic Mapping Results

 SchoolFinal Score
4 Benet Academy Varsity (V) 1
7 Hinsdale Central Varsity (V) 2
8 IMSA JV Blue (JV) 3
10 IMSA Varsity (V) 4
9 IMSA JV White (JV) 5
6 Hinsdale Central JV (JV) 6
1 Addison Trail Varsity (V) 7
5 Glenbard West Varsity (V) 8
20 Plainfield North Varsity (V) 9
13 Joliet West JV Gold (JV) 10
16 Marian Catholic Varsity (V) 11
21 Winamac Community Varsity (V) 12
17 Plainfield East JV (JV) 13
14 Joliet West Varsity (V) 14
11 Joliet Central Varsity (V) 15
2 Belvidere Varsity (V) 16
19 Plainfield North JV (JV) 22
12 Joliet West JV Black (JV) 22
3 Benet Academy JV (JV) 22
18 Plainfield East Varsity (V) 22
15 Marian Catholic JV (JV) 22