Forensics Results

 SchoolFinal Score
7 Hinsdale Central Varsity (V) 1
10 IMSA Varsity (V) 2
17 Plainfield East JV (JV) 3
21 Winamac Community Varsity (V) 4
5 Glenbard West Varsity (V) 5
20 Plainfield North Varsity (V) 6
11 Joliet Central Varsity (V) 7
4 Benet Academy Varsity (V) 8
8 IMSA JV Blue (JV) 9
15 Marian Catholic JV (JV) 10
1 Addison Trail Varsity (V) 11
9 IMSA JV White (JV) 12
13 Joliet West JV Gold (JV) 13
14 Joliet West Varsity (V) 14
6 Hinsdale Central JV (JV) 15
18 Plainfield East Varsity (V) 16
12 Joliet West JV Black (JV) 17
2 Belvidere Varsity (V) 18
19 Plainfield North JV (JV) 22
16 Marian Catholic Varsity (V) 22
3 Benet Academy JV (JV) 22